Režim dne
Režim dne

Povinné předškolí vzdělání 7:00 - 12:15h  

 
6:30 - 8:00h
 • Příchod dětí do mateřské školy
 • předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy
 • volně spontánní zájmové aktivity
 • individuální činnost

8:00 - 8:30h

 • Pohybové aktivity

8:30 - 9:00

 • Osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9:30

 • Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost,
 • práce s integrovanými dětmi a řízené aktivity

9:30 - 11:30

 • Osobní hygiena
 • příprava na pobyt venku
 • pobyt dětí venku
 • případně náhradní činnost

11:30 - 12:15

 • Oběd a osobní hygiena

12:15 - 14:00

 • Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí
 • individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 - 14:30

 • Odpolední svačina
 • osobní hygiena

14:00 - 16:00

 • Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry
 • zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí
 • případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Režim dne je možno pozměnit podle potřeb a zájmů dětí, podle požadavků jednotlivých tříd, během mimořádných událostí v mateřské škole.