Rodičovská nástěnka

 

 

UPOZORNĚNÍ :   Pracovní listy, odkazy na pořady, nápady, návrhy na herní aktivity pro rodiče s dětmi, dále pak živou komunikaci ohledně organizačních záležitostí a akcí  naleznete na facebooku MŠ Tyra  (uzavřená skupina)                                                                                                               Přidejte se k nám..

 

Aktivity:

úterý - Metoda dobrého startu pro předškoláky s p. uč. Bc. Lenkou Sikorovou ( bližší informace o náplni na konci této stránky ) 

  středa - Náboženství s p. Terezkou Ruszovou   

  březen - červen - Plavání předškoláků ve STARSu ( ? )

 

pokyny týkající se provozu naší mateřské školy:

 • do MŠ přichází rodiče i děti s rouškou 
 • v šatně si dítě roušku odloží, rodič však i nadále v roušce  předá učitelce dítě s vyplněným a podepsaným čestným prohlášením o bezinfekčnosti (pokud nemá, dostane tiskopis v MŠ ) 
 • děti ani učitelky nebudou mít v MŠ roušky 
 • dítě si před vstupem do třídy umyje ruce , v případě známek nachlazení mu bude změřena teplota
 • rodiče se nezdržují v areálu MŠ ! 
 • jídlo budeme dětem podávat v rukavicích 
 • provoz bude probíhat ve zvýšené hygieně, 2 x denně budou desinfikovány stoly, kliky, hračky atd. 
 • pokud to počasí dovolí, budou děti co možná nejvíce trávit čas na školní zahradě, proto nezapomeňte  na vhodný oděv a obuv 
 • větrání místnosti min. 5 min. každou hodinu ( bez přítomnosti dětí ), v místnostech budou i čističky vzduchu

VEŠKERÉ AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU SE RUŠÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

ZÁPIS Z BESEDY S RODIČI ZE DNE 26. ZÁŘÍ 2019

Rodičovský příspěvěk SRPŠ BYL ZVÝŠEN na 300,-Kč za dítě 

Byli zvoleni nový předseda p.Ciencialová Sylvie

                           a pokladník p. Filín Libor

     Upozorňujeme na ZMĚNY, ke kterým došlo k 1. září 2019

 • školné  bylo zvýšeno na 400,-Kč za měsíc , proto je nutno navýšit limit u bankovního převodu na jedno dítěte 1 500,-Kč, u dvou dětí 3 000,-Kč na měsíc . Komu platba neprojde zaplatí osobně na MŠ Oldřichovice Tyrská       
 • Od 1.září 2018 je podle nového zákona č. 178/2016 docházka do MŠ pro předškoláky povinná      
 • HLEDÁME SPONZORY pro dovybavení školní zahrady                                          

 

Přípomínáme rodičům:

 • Nepřítomnost dítěte hlaste den předem, nejpozději do 7.30 hod.téhož dne
 • Děti, které nespí se rozchází od 12.20 hod do 12.40 hod
 • bezhotovostní platby za školné a stravné se stahují kolem 10. dne v měsíci
 • Prosíme, aby děti měly v šatně vhodné oblečení pro pobyt venku
 • ( i čepice, šátek a gumáky ) + náhradní oblečení  včetně ponožek pro potřeby v MŠ
 • Oblečení dětí podepište, či jinak označte, aby nemohlo dojít k záměně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Děkujeme za spolupr

 

 

METODA DOBRÉHO STARTU (týká se předškoláků)

Metoda „Dobrého startu“ je metodou stimulační a rehabilitační. 

 

Podstatou je metoda akusticko – motorická.

Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu:
Složka zraková – rozlišování grafických tvarů
Složka pohybová – provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem písně
Složka sluchová – vnímání rytmu písničky
Cílem této metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci (levá nebo pravá ruka), zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. V naší mateřské škole Metodu dobrého startu děláme s předškolními dětmi v menší skupince v rámci dopoledních řízených činností.

 

Komu je MDS určena


• osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní v mateřských a základních školách
• úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci integrace, tak ve specializovaných třídách
• využívá se u dětí s odkladem školní docházky
• pomáhá dětem s problémovou řečí a komunikací
• vhodná je i u dětí z minoritních skupin (Rómové, děti přistěhovalců a emigrantů apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky
• cílovou skupinou jsou děti ve věku od pěti do jedenácti let
• u dětí s normální psychomotorickou úrovní. Metoda jejich rozvoj aktivizuje
• u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná.
Lekcí je 25. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.