Rodičovská nástěnka
zápis s besedy s rodiči ze dne 20.10.2021

V naší mŠ od září pracuje asistent pedagoga Alena Zarzycká

Zvolen nový předseda - p. Guziur D., místopředseda - p. Kos A., funkci pokladníka nadále bude vykonávat - p. Filín. L.

Odsouhlasen ZVÝŠENÝ PŘÍSPĚVEK SRPŠ 1000,-Kč na jedno dítě (výběr do poloviny listopadu)

  • provoz MŠ zústává od 6.30 do 16.00 hod.
  • od 1 10.2021 došlo k navýšení stravného z důvodu zdražování
  • připomínáme nutnost náhradního oblečení i vhodné oblečení dle aktuálního počasí (malým dětem označte, aby nedocházelo k záměně), průběžně sledujte věci na topení, kde dáváme mokré oblečení
  • věnujte pozornost nástěnkám U DVEŘÍ , kde jsou organizační zprávy NA CHODBĚ PŘED TŘÍDOU, kde se dozvíte aktuální téma činností, básně a písně, aj.
  • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  do 7.30 hod., při absenci má dítě 1.den právo na oběd (vyzvednout od 11.40 do 11.50 hod.)
  • pro PŘEDŠKOLÁKY  JE DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POVINNÁ - nutná žádost pro uvolnění z docházky nebo potvrzení lékaře ) výjimkou jsou prázdniny )

hledáme sponzory pro dovybavení školní zahrady (výměnou za staré kovové průlezky)                                                                                                                                                                                        AKTIVITY :      

úterý - METODA DOBRÉHO STARTU pro předškoláky s p. uč. Lenkou sikorovou, Bc.

 

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ŠK.R. 2021/22

LISTOPAD :

5.11 (pátek) Lampionový průvod , sraz v 17.00 hod. u Kotaly v Tyře, půjdem směr Stáje, kde se opékají párky (párky si koupí každý sám, zbytek zakoupíme)

9.11 (úterý) Divadlo Beruška s představením "Dráček trpaslík v podzimním lese" shlédneme v tělocvičně společně s dětmi MŠ Ves

PROSINEC :

3.12  Mikuláš v MŠ kolem 10.00 hod.

17.12 (pátek) Vánoční besídka od 15.00 hod. (prosíme návrhy na dáreček pro děti )

LEDEN :

15.1 ( 22.1 ) Karneval od 15.00 hod., bude se konat v restauraci u Stájí s rodiči

BŘEZEN :

                BRIGÁDA RODIČŮ

14.3. - 20.3. JARNÍ PRÁZDNINY provoz na MŠ Tyrská

....................  návštěva Základní školy s předškoláky

DUBEN :

8.4   Hon na velikonočního zajíce společná akce s rodiči

        ZÁPISY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

        fotografování dětí

KVĚTEN :

6.5 Den pro maminky od 15.00 hod. - společná dílna s maminkou

28.5 (sobota)  Zahradní slavnost v areálu MŠ

ČERVEN :

8.6     Divadlo Beruška s pohádkou "Slon Bimbo a jeho kamarádi"pojedeme navštívit MŠ Oldřichovice Ves

          Výlet rodičů s dětmi na Prašivou

          Pasování školáků

          Loučení se školním rokem