Rodičovská nástěnka

zápis s besedy s rodiči ze dne 20.10.2021

V naší mš od září pracuje asistent pedagoga Alena Zarzycká

Zvolen nový předseda - p. Guziur D., místopředseda - p. Kos A., funkci pokladníka nadále bude vykonávat - p. Filín. L.

Odsouhlasen ZVÝŠENÝ PŘÍSPĚVEK SRPŠ 1000,-Kč na jedno dítě (výběr do poloviny listopadu)

  • provoz MŠ zústává od 6.30 do 16.00 hod.
  • od 1 10.2021 došlo k navýšení stravného z důvodu zdražování
  • připomínáme nutnost náhradního oblečení i vhodné oblečení dle aktuálního počasí (malým dětem označte, aby nedocházelo k záměně), průběžně sledujte věci na topení, kde dáváme mokré oblečení
  • věnujte pozornost nástěnkám U DVEŘÍ , kde jsou organizační zprávy NA CHODBĚ PŘED TŘÍDOU, kde se dozvíte aktuální téma činností, básně a písně, aj.
  • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  do 7.30 hod., při absenci má dítě 1.den právo na oběd (vyzvednout od 11.40 do 11.50 hod.)
  • pro PŘEDŠKOLÁKY  JE DOCHÁZKA DO MATEŘSKÉ ŠKOLY POVINNÁ - nutná žádost pro uvolnění z docházky nebo potvrzení lékaře ) výjimkou jsou prázdniny )

hledáme sponzory pro dovybavení školní zahrady (výměnou za staré kovové průlezky)                                                                                                                                                                                        AKTIVITY :      

úterý - METODA DOBRÉHO STARTU pro předškoláky s p. uč. Lenkou Sikorovou