Fotoalbum » 2022 05.06. Den rodiny
Každý k někomu patří

Tak jak se zpívá v písničce "Každý má někoho" i děti ví, že rodinu tvoří všichni její členové, kteří se vzájemně podporují a doplňují. Proto jsme po dlouhé pauze zapříčiněné coronavirem a opatřeními s ním spojenými, zvolili ke Dni matek oslavu celé rodiny. Přizvali jsme tedy tatínky, aby i jim se dostalo poděkování za vše, co společně s maminkou pro své děti každodenně zvládají.

Děti si připravily malou pohádku o ježkovi, který nesl dárečky, ale cestou usnul a v dešti mu uzlíček ochraňoval jeden ze čmeláčků.  Básničky a písničky v druhé části vystoupení jen podpořily slova díků za péči a lásku a děti v závěru předaly již zmíněné zachráněné dárečky do rukou svých milovaných.

Pak nezbylo, než to společně oslavit nějakou dobrotou. Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav