Fotoalbum » 2021.21.01.Karneval
Karnevalový rej

Ve čtvrtek nastal dětmi tolik očekávaný rej masek. Děti si užily tanečků a soutěží dosytosti.

Děkujeme rodičům za velmi pěkné masky.