Fotoalbum » 2021 12.06. Mikuláš
Mikuláš se svým doprovodem

Děkujeme Mikuláši, čertu i andělovi, že nezapomněli na nadílku v naší mateřské škole a přišli zrekapitulovat  předešlý rok. I když v každém je trošku toho zlobidýlka, to hodné "já" pořád vyhrává, a tak téměř všechny děti našly v sobě kus odvahy přijít si pro svůj balíček, který dozajista potěšil.